Ana içeriğe geç

Kurulum 🛠️

Node.js 🟩

Node.js, JavaScript kodlarını lokalde çalıştırmamızı sağlar. Projemizde KILT SDK kodlarını da lokalde çalıştırmak için Node.js'e ihtiyacımız var! 🏃‍♀️

📥 Node.js'i buradan indirin. Versiyon 16.0 ve üstü işimizi görecektir.

Gereksinimler 📋

Yeni bir klasör oluşturun ve adı kilt-rocks olsun. 📂 İşte burada kütüphaneleri yükleyeceğiz:

  • KILT SDK-JS 🌐 - KILT işlemleri için
  • dotenv 🔒 - Gizli bilgileri saklamak için
  • ts-node ve TypeScript 🛡️ - TypeScript kodlarını çalıştırmak için

🚨 TypeScript Nereden Çıktı ya?

TypeScript, JavaScript'in büyük kardeşi gibi bir şey. Tip güvenliği ekliyor ve Microsoft tarafından geliştirildi. 🖥️ Eğer JavaScript biliyorsanız, TypeScript'e alışmanız hızlı olacak! 🚀

📝

Projede çok temel TypeScript kullanacağız, yani korkmayın!


Paket Kurulumu 📦

Terminalde aşağıdaki kodları çalıştırmalısınız. 🖥️

npm init -y //🎉 Otomatik bir 'package.json' dosyası oluşturur.
npm install @kiltprotocol/sdk-js dotenv typescript ts-node //📦 KILT SDK, dotenv ve TypeScript'i yükler.

Proje Klasörlerinin Ayarlanması 📁

Klasör yapınız şu şekilde olmalı:

└─ kilt-rocks/ # proje klasörü
├─ node_modules
├─ attester/ # tüm attester kodlarının bulunduğu klasör
├─ claimer/ # tüm claimer kodlarının bulunduğu klasör
├─ verify.ts # tüm verifier kodları
├─ .env # çevre değişkenleri ve gizli bilgi dosyası
├─ package.json # otomatik oluşan dosya
└─ yarn.lock # otamatik oluşan dosya 2

PILT Tokenlar 🪙

Peregrine Testnet'i kullanacağız, yani PILT tokenlarına ihtiyacımız var. Ücretsiz alabileceğiz, yani endişelenmeyin! 💦

Blokzincir Bağlantısı 🌐

Blokzincirle bağlantı için SDK'yi ayarlamalıyız. Kilt.connect(address) kodu ile Peregrine Testnet'e bağlanacağız. 🤝

.env dosyasına Peregrine ağı için olan uzantıyı eklemeliyiz:

dotenv
WSS_ADDRESS=wss://peregrine.kilt.io //🔗 Peregrine ağına bağlantı için WebSocket adresi

Tüm ayarlar tamam! 🎉 Şimdi başlayabiliriz! 🚀