Ana içeriğe geç

Attester

Bu başlık altında, attester bireyinin ne tür işlemler gerçekleştireceğini öğreneceğiz.

alternative text

  1. Ödeme Hesabı Oluşturma: Öncelikle attestation işlemleri için oluşacak ödemeleri gerçekleştirmek üzere bir hesap oluşturacağız. 💳
  2. DID Kimlik Oluşturma: İkinci adımda, bir DID oluşturacağız. Bu DID, attestation işlemleri için kullanılacak kimliğimiz olacak. 🆔
DID ve Hesaplar Doğrudan bağlı değil!

Zincir üzerindeki depozito ve işlem ücretlerini farklı bir cüzdan adresi ile de gerçekleştirebiliriz, fakat DID'miz güvenilirlik kaynağımız olduğu için bu adres sabit kalacaktır.

  1. CTYPE Tanımlama: Attest etmeye başlamadan önce, neyi ve nasıl attest edeceğimizi belirten bir CTYPE'a ihtiyacımız olacak. 📋
  2. Attestation İşlemlerine Başlangıç: İşlem ücretleri ve depozitolar için bir ödeme yöntemi belirledikten ve uygun bir CTYPE bulduktan sonra, attestation işlemlerine başlayabiliriz. 🚀

Dosya Mimarisi 🗂️

Aşağıda attester klasörü içerisine ekleyebileceğimiz dosyaları görüyorsunuz. Her bir dosya, farklı bir Attester işlevini temsil eder.

└─ kilt-rocks/ # proje klasörü 📁
└─ attester/ # tüm attester kodları 👩‍💻👨‍💻
├─ attestCredential.ts # attestation'ları onaylama kodu ✅
├─ ctypeSchema.ts # yerelde bir CTYPE şeması oluşturma 📑
├─ generateAccount.ts # attester hesabı ve DID oluşturmak 🌐
├─ generateCtype.ts # CTYPE'ı zincire kaydetmek 📊
├─ generateDid.ts # Attester'ın zincir üzerinde kayıtlı DID'sini oluşturmak 🆔
└─ generateKeypairs.ts # Attester için anahtarlar oluşturmak 🔐